ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที สัปดาห์ที่ 6
ดูภาพทั้งหมด
 
ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที สัปดาห์ที่ 5
ดูภาพทั้งหมด
 
ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที สัปดาห์ที่ 4
ดูภาพทั้งหมด
 
ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที สัปดาห์ที่ 3
ดูภาพทั้งหมด
 
ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที สัปดาห์ที่ 2
ดูภาพทั้งหมด

ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที สัปดาห์ที่ 1
ดูภาพทั้งหมด

ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที เปิดตัว 7 คนที่เข้ารอบ
ดูภาพทั้งหมด