ภาพบรรยากาศภารกิจ The Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที สัปดาห์ที่ 4
Spot week1 The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week2 The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week3 The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week4 ประจำสัปดาห์ The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week4 ประจำวัน The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week5 ประจำวัน The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week5 ประจำสัปดาห์ The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week6 ประจำวัน The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที
Spot week6 ประจำสัปดาห์ The Trainer เดอะเทรนเนอร์ ปั้นฝันสนั่นเวที